Quyền lợi khi tham gia hợp tác

HoaHoa Group

  • Công ty có hệ thống CSKH và Nhân viên thị trường hỗ trợ đồng hành cùng nhà phân phối để đạt hiệu quả cao nhất khi triển khai.
  • Giá cả rất cạnh tranh với thị trường
  • Được bảo hộ khu vực, dự án
  • Được tham gia các chương trình đào tạo và tư vấn sản phẩm, chính sách .
  • Được tham gia đầy đủ chương Trình Khuyến mại của hãng.
  • Hỗ trợ tín dụng đối với các cửa hàng, đại lý, npp ký hợp đồng và được đánh giá tốt (Mức công nợ phù hợp với từng cửa hàng)
  • Được công ty hỗ trợ đi thực tế thị trường trước khi ký hợp đồng.
  • Hàng hóa có hóa đơn chứng từ, hồ sơ pháp lý đầy đủ.
  • Bảo hành theo quy định của nhà sx