Quy định về nghĩa vụ của thành viên

HoaHoa Group

 • Quảng bá thương hiệu – tiếp thị sản phẩm và tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng trong phạm vi mình được giao quản lý .
 • Sử dụng đúng những thông tin mà Công ty đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng. Không được tư vấn sai chủ trương mà Công ty ban hành, hay hứa hẹn bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sản phẩm mà Công ty đang phân phối.
 • Tuyệt đối không được lợi dụng uy tín công ty nhằm cung cấp các sản phẩm kém chất lượng nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng
 • Nghiêm cấm thành viên lợi dụng danh nghĩa của Công ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Công ty.
 • Tài khoản của thành viên sẽ tự động bị khóa nếu sau 03 tháng không phát sinh doanh

Quy định về giá bán

 • Thành viên bán theo bảng giá công ty quy định
 • Công ty sẽ có công văn đến thành viên khi giá sản phẩm thay đổi
 • Chính sách chiết khấu riêng biệt với từng thành viên
 • Chiết khấu cao với các thành viên có doanh số bán hàng lớn

HoaHoa Group


Quy định về bảo mật thông tin

HoaHoa Group

 • Chính sách chiết khấu chỉ áp dụng cho riêng với từng thành viên và từng loại hình sản phẩm
 • Trong thời gian thực hiện và khi chấm dứt hợp đồng này, thành viên cam kết giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ các thông tin, tài liệu nào như báo giá, chính sách cho bên thứ 3 hay cho đối thủ nếu không được HoaHoa Group chấp nhận
 • Trường hợp thành viên vi phạm quy định về bảo mật thông tin, HoaHoa Group có quyền chấm dứt hợp đồng, không thanh toán % hoa hồng và yêu cầu CTV bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật.

Cam kết chung

HoaHoa Group

 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.
 • Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành.